Nordre Aasen habiliterings­senter

Med bakgrunn i henvisningen og i samarbeid med foreldrene og fagpersoner setter vi mål for tilbudet. Tydelige mål kan fremme barnas funksjon og gi økt motivasjon.

Gutt sitter på gulvet og leker med sansevegg

Våre tiltak

Vi jobber intensivt gjennom repeterende praksis knyttet til dagliglivets aktiviteter. For at læring skal finne sted må barnet være engasjert i aktiviteten og aktiviteten må foregå noenlunde regelmessig og over noe tid.

Dette i tråd med nyere kunnskap om utvikling og læring hos barn. Tiltakene rettes mot barnet, familien og omgivelsene.

Vårt utgangspunkt

Vi tar utgangspunkt i hele familiens behov og forutsetter at foreldre, barn og fagpersoner deltar aktivt i målsetting, utforming og implementering av tjenester og tiltak.

Hvem er vi?

All behandling innenfor habilitering/rehabilitering er organisert rundt et tverrfaglig team. Barnets behov er avgjørende for hvilke faggrupper som er representert i teamet rundt barnet. Våre faggrupper består av nevropsykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, spesialpedagog og vernepleier, i tillegg til at vi samarbeider tett med leger fra nevrohabilitering barn på Ullevål.

Målgruppe

Barn med sammensatte funksjonsvansker som trenger spesifikk trening av funksjoner som har betydning for barnets og foreldres dagligliv. Tilbudet omfatter også barn med ervervet hodeskade.

Våre tjenester

• Spiseutvikling

• Motorikk/intensiv trening

• Kommunikasjon/språk/samspill

• Utprøving/tilpasning av tekniske hjelpemidler

• Sitteklinikk

• Veiledning til foresatte og samarbeidspartnere

• Kurs til foresatte og samarbeidspartnere

• Koordinering av habilitering/rehabiliteringsprosessen 
 med kommune/bydel

Mer om våre tjenester

Har du spørsmål angående habilitering?

Vi på Nordre Aasen habiliteringssenter er her for å hjelpe og svare deg på det du måtte lure på!

Ring oss på
23 05 96 00

Vi er tilgjengelig hverdager
mellom 08-15:30.