Kapellveien habiliterings­senter

Vi utfører tjenester som tiltaksrettet og diagnostisk utredning. Kompetanseoverføring vektlegges gjennom veiledning og samarbeid med foreldrene og bydelene. Tjenestene utføres både poliklinisk og ambulant på barnets arenaer og de er tidsavgrenset.

Jente som tegner

Målgruppe

Barn og ungdom opp til 18 år med nevroutviklingsforstyrrelser, mistanke om autismespekterforstyrrelse, nedsatt kognitiv funksjon og utviklingshemming med utfordrende atferd.

Våre tjenester

  • Tiltaksrettet og diagnostisk utredning
  • Tiltaksrettet kartlegging hos barn og ungdom med utviklingshemming og utfordrende atferd
  • Veiledning til foreldre, barnehager, skoler, bo- og avlastningsenheter og andre samarbeidspartnere i førstelinjetjenesten
  • Bistand til bydeler i forbindelse med Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 9.
  • Kurs og workshop til foreldre, ansatte i bydelene og andre samarbeidspartnere
  • Lege- og sosionomtjenester i samarbeid med Oslo Universitetssykehus, avdeling Ullevål
  • Studentpraksis/hospitering

Mer om våre tjenester

Har du spørsmål angående habilitering?

Vi på Kapellveien er her for å hjelpe og svare deg på det du måtte lure på!

Ring oss på
22 79 73 00

Vi er tilgjengelig hverdager
mellom 08-15

Våre ansatte

Anette Mølmen
psykolog
458 33 033


Beate Monsen
fagkonsulent
489 94 817

Ellen Crook
fagkonsulent
452 98 292

Guri Tessem
fagkonsulent
489 94 814


Ingunn Midtun
fagkonsulent
915 81 108
Ingvild Øiene
fagkonsulent
489 95 325


Karianne Myren
fagkonsulent
489 94 812
Knut Kolskår
psykolog
406 35 182


Kristin Elling
fagkonsulent
455 01 508


Lena Sverkmo
fagkonsulent
407 67 099
Manuela Dora Deiss
fagkonsulent
464 41 813


Maren Tangen Waitz
fagkonsulent
407 66 978


Margret Gudmundsdottir
fagkonsulent
454 29 254


Renate Larsen
fagkonsulent
922 52 770


Anne Sofie P. Faalund, vikar for Sonja Gajic
psykologspesialist
489 95 323


Stella Therese Hansen
fagkonsulent
489 95 320


Torunn Mayer
fagkonsulent
454 15 870
Vilja Szücs Bidtnes
psykologspesialist
413 23 587


Pernille Spillum Myhre, vikar for Zhinoo Amiri
psykolog
489 94 813


Åsne Sandvik
fagkonsulent
406 17 479