Omsorg

Å være pårørende til et alvorlig sykt barn byr på mange utfordringer og mange følelser. Ventesorg, sorg, frustrasjoner, men også kampvilje, håp og mye, mye kjærlighet.

Illustrasjon av to trygge kaniner i en sofa

Ane Egeland - "Alt er bra"

Sorg

Å være i sorg er en normal reaksjon på å ha mistet noen, eller noe, som betød mye for deg. Sorg er ikke en sykdom, men av og til trenger man hjelp til å sortere og uttrykke følelsene sine, slik at man kan komme seg igjennom hverdagen igjen. Det kan være fint å dele sorgen sin med noen. Sorg uttrykkes forskjellig, og barn kan vise sorg annerledes enn voksne. Det er viktig å akseptere at man er ulike. Sorgen kan bli lettere å bære med omsorg, nærhet til andre og noen å dele den med.

Mer om sorg finner du her:

Digital sorgstøtte

I løpet av pandemien ble mange nødt til å åpne for digitale løsninger da det ikke var mulig å treffes på vanlig måte. Det har gitt oss noen nyttige erfaringer og nye muligheter.

For noen vil det være mest riktig å gå i en sorggruppe hvor man møtes ansikt til ansikt. For andre kan det oppleves tryggest ved få å sitte hjemme. Det kan også være fint å treffe likepersoner fra andre kanter av landet. Sorggrupper oppleves nesten alltid veldig verdifullt uansett. Ta kontakt for å melde deg på.

Frivillighet

Å engasjere seg for andre gir glede og skaper tillit mellom mennesker. Engasjement og ansvar forebygger ensomhet og bygger fellesskap. Frivillighet har en egenverdi nettopp i kraft av at den er basert på menneskers empati, engasjement, initiativ og pågangsmot. Det er mange som er gode på mye, og har både tid og lyst til å bidra.

Likepersoner

Andre som har opplevd det samme

Av og til kan det være en trygghet i at man ikke er alene, at det finnes andre som har opplevd mye av det samme som deg. Vil du snakke med noen, eller lese om andres erfaringer?

Bøker

Bøker for voksne.


Helle Cecilie Palmer

"Alle ting vil aldri bli som før. En løvemammas historie"

Ellen Arnstad

"Alt du ikke ser - Livet med Joachim"

Katrine Sele

"Einars bok. Å elske og å miste"

Heidi Bunæs Bang

“Nå er dagen over - om å miste det umistelige”


Torgeir W. Schanke


“I Mikkels lys - en pappas fortelling”


Gunnhild Corwin

“Idas dans - en mors beretning” og “Etter dansen”

Therese Tungen

"Snu deg. Edvins bok"

Miriam Kristensen

"Og dagene er gjennomsiktige"

Anne-Britt Markman

"Marias bok"

Fagbøker

R. Hain, A. Goldman, A. Rapoport, M. Meiring (red)

"Oxford textbook of Palliative Care for Children" (2021)

tidligere versjon oversatt til norsk ved FFB:

"Grunnbok i barnepalliasjon" (2016)

Anne Kristine Bergem

“Når barn er pårørende”

“Barn som pårørende i akuttsituasjoner”

Line Christoffersen/Janne Teigen

“Når livet slutter før det begynner”

Atle Dyregrov

"Hva skjer når vi dør? - å snakke med barn om døden"

“Sorg hos barn”

Johannessen, Askeland, Brinch Jørgensen og Ulvestad (red.)

"Døden i livet"

Bøker til barn finner du her

Barn som pårørende?

Deichmanske bibliotek tipser om bøker


Hjelpetelefoner

Hvis du trenger å snakke med noen kan du ringe eller chatte med noen av disse organisasjonene. Det kan være godt å bare få fortelle, eller få svar på det du lurer på. Her sitter det gode mennesker som har tid og erfaring med det du vil prate om.

Kirkens sos

Telefonen er åpen hele døgnet, hver dag. Chat er alle dager på kveldstid og melding kan du sende når som helst og få svar innen 24 timer.

22 40 00 40

Chat

Melding

Røde kors

Kors på halsen er for deg under 18 år. Du kan ringe, chatte, sende mail eller være med i et diskusjonsforum. Stort sett på ettermiddag/kveld.

800 333 21

Kors på halsen

Hospiceforum

Medvandrer på veien

Kontakttelefon for pårørende til alvorlig syke og døende

222 37 222

Medvandrer@hospiceforum.no

Mental helse

116 123

Foreldresupport: tast 2

Studenttelefonen: tast 3

Chat for ungdom. Mandag, tirsdag og torsdag 17-20:

Mental helse ungdom

sidetmedord.no

Kreftforeningen

21 49 49 21

Nettside med chat og mail: Kreftforeningens rådgivningstjeneste