Faginstanser

I følge Verdens Helseorganisasjon (WHO) defineres barnepalliasjon som en aktiv og helhetlig støtte til barnets og familiens fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle behov, som starter ved diagnosetidspunkt og varer livet ut, med etterfølgende oppfølging for familien.

Illustrasjon av to rever som sover tett i en sofa

Ane Egeland - "Siesta"

Barnepalliative team

I følge Helsedirektoratets retningslinjer om palliasjon til barn og unge, kapittel 8 heter det at

  • Hver helseregion bør opprette et tverrfaglig barnepalliativt team

  • Hver barne- og ungdomsavdeling bør etablere et tverrfaglig barnepalliativt team

  • Enhver kommune må avklare hvordan de skal organisere et palliativt tilbud til et barn som bor i kommunen

Offentlige retningslinjer og annet

Utdanning

Per i dag finnes det kun èn utdanning i Norge som spesialiserer seg på barnepalliasjon og den er tverrfaglig. Det finnes likevel mange flere fag og utdanninger som er relevante for deg som ønsker å jobbe i dette fagfeltet.

Læringsressurser

Å møte palliative barns behov krever kompetanse, samarbeid og engasjement fra mange faggrupper.