Barne­palliative team

Her finner du barnepalliative team fordelt på helseregioner i Norge.

Illustrasjon av kanin som passer på sovende babydyr i et tre

Ane Egeland - "Passer på"

Helse Sør-Øst

Regionalt Palliativt team for barn og unge (PALBU)
Oslo universitetssykehus
Barne- og ungdomsklinikken
Kontaktperson: Anja Lee

Telefon: 02770

Regionalt barnepalliativt team
Sykehuset Østfold
Kontaktperson: Anette Lunde
Barnesykepleier og fagsykepleier
Barn- og ungdomsklinikken, Kalnes

Telefon: 417 08 802
Sykehuset Innlandet

Kontaktperson: Line Kathrine Lund
Barne- og ungdomsavdelingen, Elverum


Kontaktperson: Anne Kirsti Høgåsen
Sykehuset Lillehammer


Telefon sentralbord: 91 50 62 00A-hus
Kontaktperson: Lisa Fosshaug
palbu@ahus.no
Telefon 67968974
Sørlandet sykehus
PALBU Kristiansand
Kontaktperson: Marianne Rønnekleiv
Fagutviklingssykepleier, Barne- og ungdomsposten
Telefon +47 38 07 40 43
palbu.ssk@sshf.no

Sykehuset Vestfold

Kontaktperson: Signe Lykke Trolldalen
Onkologisk/barnepalliativ sykepleier på barneavdelingen og barnepoliklinikken i Tønsberg.
Tlf 41 57 38 61

sigtro@siv.no
Helse VestHaukeland sykehus i Bergen er i gang med å opprette barnepalliativt team, kontaktinfo kommer

Helse Midt-Norge

St.Olavs hospital
Kontaktperson:
Margrethe Tande
Barne- og ungdomsklinikken
Telefon sentralbord:
72 57 30 00 / 72 82 21 00
E-post:

HMN.Regional.PalBU@helsemn.noHelse Nord


Nordlandssykehuset
Kontaktperson:
Benedicte Lorentzen
Barnemedisinsk avdeling

E-post:
Palbu - Nordlandssykehuset

Telefon sentralbord
75534000