Dagsenter

Dagsenteret er en arbeidsplass hvor hver enkelt har sin rolle, funksjon og mening. Tilbudet er tilpasset den enkelte brukers behov slik at de kan delta utfra sine premisser og interesser.

«Vi er en arbeidsplass for voksne mennesker med ulike funksjonsnedsettelser som produserer varer og tjenester som er til nytte og berikelse for nærmiljøet.»

Mann bryterstyrer kaffekvern, mens en ansatt fyller oppi kaffebønner

Om tilbudet

Her produseres varer og tjenester som skal gi både en fellesskaps- og stolthetsfølelse hos brukeren.
Dagsenteret skal være en aktiv bidragsyter inn i nærmiljøet. Kantine/kafeen på Cafe Aasen åpnes for omkringliggende bedrifter.

For oss er det viktig at vi bidrar til å normalisere og ufarliggjøre ulike funksjonsnedsettelser.

Beliggenhet

Vi er lokalisert både i Kapellveien 3 og i Hans Nielsen Hauges gate 44b, men det vil være et utstrakt samarbeid mellom stedene.

I Kapellveien fokuserer vi på å etablere og vedlikeholde ferdigheter, mens på Café Aasen er det mer arbeidspregede aktiviteter.

Kontakt oss

Har du spørsmål vedrørende vårt dagsenter?

Avdelingsleder Anne-Siri Ødegaard nås på 917 59 483 og e-post: anne.odegaard@nordreaasen.no