Bolig og avlastning

Stiftelsen Nordre Aasen jobber for at barn og voksne med sammensatte funksjonsnedsettelser og deres familier får hjelpen de trenger. Vi bruker vår brede kompetanse til å skape best mulig livskvalitet for både beboere og pårørende.

Målgruppe

Vi har en solid og langvarig kompetanse med barn og voksne som har komplekse og alvorlige funksjonsnedsettelser, psykisk utviklinghemming i varierende grad og diagnoser innen autismespekteret, samt utfordrende adferd.

Foreldre og pårørende

Det er krevende å være pårørende. Mange trenger hjelp for at hverdagen skal gå rundt. Vi vektlegger et tett samarbeid med pårørende og tilrettelegger dette individuelt ut i fra behov.

Hverdagen hos oss

Dersom du ønsker det, kan du ha stor innflytelse på hvordan hverdagen til ditt barn skal se ut her på Nordre Aasen.

Du kan selvfølgelig komme på besøk når som helst og bli så lenge du ønsker. Vi ønsker å legge til rette for at foreldre og søsken skal føle seg velkomne og være komfortable. Du skal være trygg på at ditt barn blir ivaretatt på best mulig måte når det er hos oss.

Gjensidig, god kommunikasjon er viktig for oss på Nordre Aasen. Kanskje vil du ha jevnlig oppdatering på sms om hvordan dagen har vært, eller kun i de tilfellene der det har skjedd noe spesielt?


Spørsmål om bo eller avlastning?

Vi er her for å hjelpe og svare deg på det du måtte lure på!

Ring oss på

23 05 96 00

Vi er tilgjengelig hverdager
08-15:30