Her finner du barnepalliative tilbud

I følge Helsedirektoratets retningslinjer om palliasjon til barn og unge bør hver helseregion og hver barne- og ungdomsavdeling etablere et tverrfaglig barnepalliativt team. Enhver kommune må også avklare hvordan de skal organisere et pallativt tilbud til et barn som bor i kommunen.

Det finnes mange flinke folk som jobber for at barn skal ha det så bra som mulig når de er alvorlig syke. Kikk på kartet for å se om det finnes ekspertise i nærheten av der du bor.

Er det noe som mangler på kartet? Ta kontakt med barnepalliasjon@nordreaasen.no.