Avdeling for barne­palliasjon

Vi gir barna og deres familier en helhetlig behandling og god omsorg gjennom tverrfaglig samarbeid og tett oppfølging. Avdelingen og teamet vårt gir rom for hele familien i våre tilbud.

Agnete Brun

Vårt tilbud

Vi kan bistå familiene både ved avdelingen, men også i hjemmet, etter behov. Vi bistår også helsepersonell med behov for støtte og veiledning.

Vi har tro på hjelp og oppfølging i nærmiljøet enten det består av opphold hos oss eller oppfølging hjemme. Det er hverdagene det er flest av og vi ønsker å bidra til flere gode hverdager for hele familien. Våre dyktige ansatte har høy faglig kompetanse, og glimt i øyet med sans for lek og moro.

Avdelingen er som «et sted mellom et sykehus og et hjem» I vår avdeling finnes det familierom for overnatting og vi får besøk av både sykehusklovnene og musikkterapeut. Vår musikkterapeut kan også komme på hjemmebesøk!

Vi tilbyr sorgstøtteoppfølging, både for dere som er pårørende til barn som er tilknyttet avdelingen, men også for andre familier som har barn med alvorlig sykdom, men som ikke har behov for å være på vår palliative avdeling.

Målgruppe

Barn og unge med livsbegrensende tilstander og familiene deres trenger faglig kompetanse, støtte og et pusterom for å kunne stå i en krevende situasjon.

Vi er her for dere som trenger oss, uavhengig av hvilken tro, kultur og etnisitet du tilhører. Tilbudet vårt gjelder for alle mellom 0-25 år, som har en livsforkortende tilstand. Vi har plass både til dere som ønsker å fullføre livet hos oss og til dere som trenger en pause på veien.

Henvisning

Pårørende og alle som er interesserte i vårt tilbud oppfordres til å ta kontakt!

Fagpersoner innen kommune/spesialisthelsetjeneste, fastleger eller andre kan henvise til vår avdeling via henvisningsskjema. Det er ønskelig med oppdaterte medisinske opplysninger.

Tilbudene hos oss blir tidsavgrenset etter avtale, og mål for oppholdet avklares i forkant.

Henvisning kan sendes til:

Stiftelsen Nordre Aasen

Barnepalliativ avdeling v/Marie Bjørløw

Kyrre Greppsgate 11

0481 Oslo

Henvisning til avdeling for barnepalliasjon

Ønsker du heller å bli kontaktet av oss?

Folk trenger folk. Ring oss, eller send oss en mail, så hjelper vi deg gjerne.

Send oss en mail her, så kommer vi tilbake til deg!

Telefon: 404 06 228

Opphold

Ved opphold på avdelingen ønsker vi å avklare forventninger og sette ett, eller flere mål som vi jobber med mens dere er her. Eksempler på mål for oppholdet kan være smertekartlegging – vi har da god tid til grundige observasjoner over tid. Eller kanskje er det behov for et pusterom for foreldre som har stått i belastninger over tid, et avlastende opphold der vi får lov til å bidra med det barn og foreldre ønsker.

Familie og søsken kan være sammen med barnet i den grad de selv vil og vi kan tilby full medisinsk pleie og omsorg i tillegg til fokus på livskvalitet med lek og trivsel. Venner er hjertelig velkomne.

Opphold hos oss har som regel en varighet på 1-2 uker, men tilpasses etter ønske og behov. Det er mulighet for å komme tilbake etter endt opphold.

Oppfølging i hjemmet

Ønsker dere å være hjemme og heller få hjelp fra oss der er det fullt mulig. Vi finner ut sammen hvordan vi kan hjelpe dere der dere er, og hvem vi kan samarbeide med for at der skal få best mulig helhetlig hjelp med ønsker og behov dere måtte ha.

I tilfeller med oppfølging i hjemmet samarbeider vi gjerne med andre som også tilbyr tjenester inn mot familien, f.eks Avansert hjemmesykehus for barn eller hjemmetjenester i bydel/kommune. Vi kan også her hjelpe til med medisinske prosedyrer, støttesamtaler og pusterom/avlastning i eget hjem. Vår musikkterapeut blir også gjerne med på hjemmebesøk.

Som ved opphold hos oss ønsker vi også å avklare forventninger til hjelpen fra oss når vi bistår dere hjemmet og sette mål og tid for avtalen vi lager.

Til faginstanser

For helsepersonell kan vi også komme på besøk og fortelle om vårt tilbud og jobben vi gjør. Er dere nysgjerrige på hva vi kan bistå med er det bare å kontakte oss på barnepalliasjon@nordreaasen.no.

Vi kan også bistå i overgangsfaser mellom sykehus og hjem, hjem og sykehus, barneboliger eller andre instanser. Her tilbyr vi støtte og veiledning til helsepersonell når det gjelder sammensatte og kompliserte lidelser. Vi kan også bistå med opplæring i medisinske hjelpemidler.

Fasiliteter

Vi tilbyr full medisinsk pleie og oppfølging - og utfører alt av medisinering og medisinske prosedyrer. Lege er lett tilgjengelig for medisinske avgjørelser og eventuelle endringer i medisinering. Vi er ingen akuttavdeling, men skal lindre og symptombehandle til barnets beste.

Vi tilrettelegger for at du som pårørende skal få være nær barnet ditt akkurat så mye som du ønsker. Vi ser på foreldre og søsken og andre familiemedlemmer som en ressurs og de viktigste personene i barnets liv. Avdelingen vår er utstyrt med private soverom og gode senger, kaffemaskin og arbeidskrok for de som trenger å jobbe litt.

Sorgstøtte og ettervern

Vi har fokus på hele familien og legger stor vekt på å ivareta alle involverte. Sorgstøtte og fokus på den psykiske helsen til hele familien er svært viktig og vi har derfor samarbeid med blant annet Fransiskushjelpen som i mange år har gitt tilbud om sorgstøtte til pårørende som har mistet en av sine kjære.

Ventesorg er et begrep som innebærer å leve i visshet om at barnet/den unge voksne ikke kommer til å leve til de blir gamle. Dette kan vare i mange år og gir en enorm slitasje på de pårørende.

Vi har stort fokus på å kartlegge de enkeltes behov og sammen med barnet/den unge voksne og familien finne ut hvordan vi best kan tilrettelegge, slik at situasjonen blir minst mulig belastende.

I vår Kunnskapsbank for barnepalliasjon har vi samlet en oversikt over nyttig informasjon for deg som har et barn i en palliativ fase.

Ta gjerne kontakt på barnepalliasjon@nordreaasen.no Og følg oss gjerne på Barnepalliasjon på Instagram

Illustrasjon av blomsterbukett med babyer i kokonger

Frivillighet ved Barnepalliasjons­avdelingen

Hver familie er unik. Hva ditt eller deres behov er, er ikke lik andres. Vi jobber for at hver familie kan få hjelp og støtte fra frivillige ut fra deres ønsker og forutsetninger.

Ta kontakt om du lurer på noe.

Vi på Nordre Aasen er her for å hjelpe og svare deg på det du måtte lure på!