Avdeling for barne­palliasjon

Vi gir barna og deres familier en helhetlig behandling og god omsorg gjennom tverrfaglig samarbeid og tett oppfølging. Avdelingen og teamet vårt gir rom for hele familien i våre tilbud.

En stue med stoler, bord, blomst og et bilde

Sveinung Bråthen

Vårt tilbud

Vi kan bistå familiene både ved avdelingen, men også i hjemmet, etter behov.

Siden oppstart har vi gjort oss erfaringer om at barn og familier ønsker å være hjemme, og nå jobber vi først og fremst med ambulerende virksomhet. Men vi har også anledning til å gi familier pusterom og opphold hos oss.

Avdelingen er som «et sted mellom et sykehus og et hjem» I vår hjemmekoselige avdeling finnes det familierom for overnatting og vi får besøk av både sykehusklovnene og musikkterapeut. Vår musikkterapeut kan også komme på hjemmebesøk!

Vi tilbyr sorgstøtteoppfølging, både for dere som er pårørende til barn som er tilknyttet avdelingen, men også for andre familier som har barn med alvorlig sykdom, men som ikke har behov for å være på vår palliative avdeling.

Målgruppe

Barn og unge med livsbegrensende tilstander og familiene deres trenger sterk faglig kompetanse, støtte og avlastning for å kunne stå i en svært krevende situasjon.

Vi er her for dere som trenger oss, uavhengig av hvilken tro, kultur og etnisitet du tilhører. Tilbudet vårt gjelder for alle mellom 0-25 år, som har en livsforkortende tilstand. Vi har plass både til dere som ønsker å fullføre livet hos oss og til dere som trenger en pause på veien.

Henvisning

Fagpersoner innen kommune/spesialisthelsetjeneste, fastleger eller andre kan henvise til vår avdeling via henvisningsskjema, men pårørende kan også ta direkte kontakt med oss.

Vårt inntaksteam består av lege og sykepleier som vurderer barnets behov og familiens ønsker. Det er ønskelig med oppdaterte medisinske opplysninger. Opphold hos oss blir tidsavgrenset etter avtale, og mål for oppholdet avklares i forkant.

Henvisning kan sendes til:

Stiftelsen Nordre Aasen

Barnepalliativ avdeling v/Sandra Molenaar

Kyrre Greppsgate 11

0481 Oslo

Henvisning til barnepalliativ avdeling

Oppfølging og fasiliteter

Vi tilbyr full medisinsk pleie og oppfølging - og utfører alt av medisinering og medisinske prosedyrer. Lege er lett tilgjengelig for medisinske avgjørelser og eventuelle endringer i medisinering. Vi er ingen akuttavdeling, men skal lindre og symptombehandle til barnets beste.

Vi tilrettelegger for at du som pårørende skal få være nær barnet ditt akkurat så mye som du ønsker. Vi ser på foreldre og søsken og andre familiemedlemmer som en ressurs og de viktigste personene i barnets liv. Avdelingen vår er utstyrt med private soverom og gode senger, kaffemaskin og arbeidskrok for de som trenger å jobbe litt.

Opphold

Vi kan tilby et fleksibelt og familieorientert "pusterom" over en kortere periode. Vårt inntaksteam vurderer om det er behov for flere opphold.

Det kan være barn og familier som ønsker å komme til oss i livets siste fase, hvor man av ulike grunner ikke kan, eller ønsker, å være hjemme eller på sykehus. Vi tilrettelegger for et best mulig opphold som oppleves trygt for dere.

Begge tilbudene tilrettelegges etter individuelle ønsker og behov, og kan blant annet bestå av besøk av sykehusklovnene, tilrettelagt fysioterapi, musikkterapi og samtaleterapi, hele tiden ivaretatt av våre kompetente sykepleiere.

Trenger du å sove en hel sammenhengende natt, eller vil dere heller komme til oss enn å dra på sykehuset for lengre tid, kan vi bistå dere hjemme? – ta kontakt så finner vi ut av det sammen.

Kunnskapsbanken for barnepalliasjon

I vår Kunnskapsbank for barnepalliasjon har vi samlet en oversikt over nyttig informasjon for deg som har et barn i en palliativ fase.

Ta gjerne kontakt på barnepalliasjon@nordreaasen.no

Og følg oss gjerne på Barnepalliasjon på Instagram

Frivillighet ved Barnepalliasjons­avdelingen

Hver familie er unik. Hva ditt eller deres behov er, er ikke lik andres. Vi jobber for at hver familie kan få hjelp og støtte fra frivillige ut fra deres ønsker og forutsetninger.

Tilbud til pårørende

Ta kontakt om du lurer på noe.

Vi på Nordre Aasen er her for å hjelpe og svare deg på det du måtte lure på!